انتخاب رشته

  • 0 تومان

📕بسته اول:
کارگاه انتخاب رشته؛
انتخاب رشته فقط کامپیوتری؛

قیمت: ۹۹۰۰۰ تومان

📕بسته دوم:
کارگاه انتخاب رشته؛
انتخاب رشته کامپیوتری؛
انتخاب رشته دستی توسط مشاوران ارشد مجموعه؛
تست شخصیت شناسی؛
نظارت نهایی مهندس رحیمی روی انتخاب رشته؛

قیمت: ۳۹۹۰۰۰ تومان

📕بسته سوم:
کاملترین بسته انتخاب رشته شامل خدمات بسته اول و دوم + انتخاب رشته VIP توسط شخص مهندس رحیمی

قیمت: ۱۳۹۹۰۰۰ تومان